Pneumatic Sculpture Series by Shiro Takahashi

2011 Aug.14, Koufu City Art Museum,


m238 (log cabin)@2700h,5200w,3600d
AC100v,260w
box size: 600x600x350h,24kg@
(menbrane:8.5kg)@Ancour weight 4-5.5kg
2011 Sep.01, Iwate Museum of Art

2011.5.3-5 Tamagawa Rise
@