Shiro Takahashi / Muqarnas Databace / Iran


1 Tehran Teheran
Varamin
Ray
2 Qom Qom
Jamkaran
3 Markazi Arak
Saveh
Tafresh
4 Qazvin Qazvin
5 Gilan Rasht
6 Ardabil Ardebil
7 Zanjan Zanjan
Sultaniya
8 Azarbaijan
(East)
Tabriz
Maragha
MeshkinShahr
Jolfa
9 Azarbaijan
(West)
Urmia
Khoy
10 Kurdistan Sanandaj
11 Hamadan Hamedan
12 Kermanshah Kermanshah
13 Ilam Ilam
14 Lorestan Khorramabad
15 Khuzestan Ahvaz
16 Chahar Mahaal
Bakhtiari
Shahrekord
17 Kohgiluyeh
Boyer-Ahmad
Yasuj
18 Bushehr Bushehr
19 Fars Shiraz
Darab
Firuzabad
20 Hormozgan BanderAbbas
21 Sistan
Baluchistan
Zahedan
22 Kerman Kerman
Mahan
Sirjan
Bam
23 Yazd Yazd
Abarquh
Ardakan
Bonderabad
Bidakhavid
24 Isfahan Isfahan
24 Isfahan Aran va Bidgol
Khomeini Shahr
Pir Bakran
Nayin
Miandasht
Ardistan
Natanz
Ashitarjian
Gulpygan

Kashan
Joshegan
Zavareh
Barsian
25 Semnan Semnan
Damghan
Shahroud
Bastam
Farumad
26 Mazandaran Sari
27 Golestan Gorgan
28 Khorasan
(North)
Bojnourd
29 Khorasan
(Razavi)
Mashad
Sin
Zuzan
Neyshabur
Sabzevar
Khargird
Taybad
Tus
Torbat-i Jam
Gonabad
Sarakhs
Kashmar
Sang Bast
30 Khorasan
(South)
Birjand
Qaen
Sarayan