Pneumatic Sculpture Series by Shiro Takahashi
@¨Jiraiya Kabuk
i
@


m079@00h,00w,00d AC100v,w@box : 600x600x300h,15kg50m‚Μ•R m348

Β‚’ŽΦ m945

Τ‚’…_ m607

m078

m079