Shiro Takahashi ¨ 3-D Mechanism Series ¨ Convergent Axes Type #8
1969 National Museum
@1972”N@‚‹΄Žm˜YŒΒ“WwMETACO'72x
@1979 Aoyama CozySpace
1985 TUKUBA EXPO85